4x CM tot je dienst

Meer info en alle voorwaarden op www.cm.be/cm-voordelen

OPPAS BIJ KINDEREN MET EEN BEPERKING OF CHRONISCHE AANDOENING

Ben je ouder van een kind met een beperking of chronische aandoening? Moet je een boodschap doen, ergens naartoe of wil je even op adem komen? Een deskundige vrijwilliger biedt thuis hulp tijdens je afwezigheid. De oppas kan overdag, 's avonds, 's nachts in de week of in het weekend langskomen. Je kunt van deze dienst gebruikmaken voor zieke kinderen tot en met 21 jaar. Het zieke kind moet lid zijn van CM.

Ledenvoordeel

CM biedt oppas tegen het voordeeltarief van 2,80 euro per uur, zowel voor dag- als nachtoppas. Je kunt een beroep doen op een thuisoppas als je kind jonger is dan 19 jaar en ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), recht heeft op verhoogde kinderbijslag of als je een medisch of sociaal verslag kunt voorleggen.

THUISOPPAS ZIEKE KINDEREN

Als je kind plots ziek wordt, valt het soms niet mee om een oppas te vinden. CM voorziet een gekwalificeerde oppas aan huis. Je kunt van deze dienst gebruikmaken voor zieke kinderen tot en met 12 jaar. Het zieke kind moet lid zijn van CM. Bel naar 078 0501 09.

Ledenvoordeel

De oppas kan langskomen van maandag tot en met zaterdag van 7 tot 20 uur, voor minimaal vier uur en maximaal negen uur per dag, voor maximaal vijf werkdagen per kind/per ziekte. Je betaalt 5 euro per uur of 1,75 euro per uur indien je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.

PEUTERS IN ACTIE

Tussen 1 en 3 jaar zijn kruipen, lopen, springen, dansen … de belangrijkste bezigheden van een kind. Met je peuter spelen is leuk en het stimuleert de motorische en cognitieve ontwikkeling van je kind. Samen met Kind en Preventie organiseert CM de doe-sessie Peuters in actie voor jou en je (klein)kind. Je krijgt er concrete beweegtips en leert spelimpulsen om samen te ontspannen, bewegen en spelen.

Voordeel

De doe-sessie Peuters in actie is gratis voor iedereen.

Meer informatie op www.cm.be/peutersinactie.

TERUGBETALING REMGELD KINDEREN

Jonge kinderen hebben vaak grote en kleine kwaaltjes. Om er zeker van te zijn dat ze de beste zorg krijgen, betaalt CM het remgeld voor doktersbezoeken volledig terug.

Ledenvoordeel

Voor kinderen tot en met zes jaar krijg je het remgeld volledig terugbetaald voor consultaties van huisartsen en specialisten, behalve tijdens een ziekenhuisverblijf*. Is je arts niet geconventioneerd en rekent hij of zij een extra honorarium aan? Voor dat stukje krijg je geen terugbetaling.


www.cm.be/remgeld*Sinds 2019 van toepassing in alle CM-regio’s. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de ziekenfondsen.