4x CM tot je dienst

Meer info en alle voorwaarden op www.cm.be/cm-voordelen

JONGE MANTELZORGERS OP SCHOOL

Uit een bevraging van Samana blijkt dat 1 op de 7 leerlingen in het secundair onderwijs mantelzorger zijn. ‘Veel meer dan verwacht’, zegt Liselotte Van Ooteghem, coördinator van 2 Kortrijkse RHIZO-scholen. Haar scholen stapten mee in het project Samen naar een mantelzorgvriendelijke school.

Hulp van Samana

Met het project ondersteunt Samana scholen om van hun school een plek te maken waar jonge mantelzorgers zich begrepen en ondersteund voelen. Het Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers verenigt en ondersteunt de scholen die succesvol het project hebben doorlopen. Meedoen met het project? info@samana.be.


Het boek Jonge Mantelzorgers op school van Samana presenteert cijfers over jonge mantelzorgers en toont scholen hoe zij aan een mantelzorgvriendelijk klimaat kunnen werken. Het boek is voor 30 euro te verkrijgen via info@samana.be.

KORTVERBLIJF

De thuiszorgsituatie mag nog zo goed georganiseerd zijn, soms zijn er periodes waarin opvang moeilijk is. Dankzij een kortverblijf (voor 65+) kan de familie even op adem komen, terwijl de zorgafhankelijke persoon de juiste verzorging krijgt.

Ledenvoordeel

Voor wie thuis woont, maar tijdelijk verblijft in een erkend centrum voor kortverblijf, betaalt CM de helft van de dagprijs met een maximum van 15 euro per dag. En dat voor maximaal 28 dagen per kalenderjaar. Na het kortverblijf moet je terugkeren naar huis voor minimaal zeven aaneensluitende dagen. Breng de originele factuur binnen via het CM-kantoor of de CM-brievenbus.

DAGVERZORGINGSCENTRUM

65+’ers die thuis wonen, kunnen overdag terecht in een dagverzorgingscentrum voor opvang en verzorging. De meeste dagverzorgingscentra voorzien opvang van maandag tot en met vrijdag.

Ledenvoordeel

CM geeft voor opvang in een erkend dagverzorgingscentrum een tegemoetkoming van 5 euro per volledige dag (of 2,50 euro per halve dag, tussen de drie en vijf uren) voor maximaal honderd volledige dagen per kalenderjaar. Breng de originele factuur binnen via het CM-kantoor of de CM-brievenbus.

HULP VOOR AFGESTUDEERDEN

Studeer je af? Proficiat! Let er wel op dat je je aansluit bij een ziekenfonds of de hulpkas zodra je een job als werknemer of zelfstandige hebt, je beroepsinschakelingstijd verstreken is of van zodra je 25 wordt. Dit is verplicht. Om je bij CM in te schrijven, surf je naar www.cm.be/lid-worden.

Ledenvoordeel

Wie de schoolbanken verlaat, moet heel wat papieren in orde brengen. De gratis Gids voor schoolverlaters helpt je daarbij. Daarnaast maak je als pas afgestudeerde kans op een gepersonaliseerde trui met je geboortejaar op. Kijk op www.cm.be/afgestudeerd.