Kan iemand een ziekenwagen bellen?

Als je na een ongeval snel naar het ziekenhuis moet, dan wordt een ziekenwagen opgeroepen. Maar je kunt ook een beroep doen op ziekenvervoer voor een raadpleging bij de arts in het ziekenhuis. Wat is het verschil en wat betaal je?

DRINGEND


Oproep: bel 112

Als je snel een ziekenwagen nodig hebt, doe je een oproep via de dienst 112. Dan gaat het altijd om een dringende interventieekenfonds.

Ziekenwagen

Bij een dringende interventie vervoert een ziekenwagen je naar het ziekenhuis. In noodsituaties kan de dienst 112 een helikopter inzetten.

Factuur: 60 euro

Sinds 1 januari 2019 betaalt iedereen voor een dringende interventie van de ambulance na een oproep via de 112-dienst 60 euro. Het aantal kilometer dat de ziekenwagen aflegt, speelt geen rol. Wie verder van het ziekenhuis woont, betaalt evenveel als wie dichtbij woont.
Je krijgt ook een factuur als de ziekenwagen ter plaatse komt, maar je niet vervoert naar het ziekenhuis. Bovenop het bedrag van 60 euro mogen geen bijkomende kosten meer aangerekend worden. Je betaalt dat bedrag uit eigen zak. Komt er een MUG aan te pas, dan betaal je voor die MUG enkel de prestaties van de arts.

Als een helikopter vanuit Brugge of Luik wordt ingezet, gebeurt de afrekening anders. Dan bedraagt de factuur 65,71 euro per vlucht. Vanaf de elfde kilometer betaal je 6,56 euro per kilometer extra, vanaf de eenentwintigste kilometer is dat 5,02 euro. Voor het gebruik van een automatische externe defibrillator mag 62,37 euro worden aangerekend. De ziekteverzekering betaalt de helft van de kosten terug. Bezorg de factuur van de helikopter aan je ziekenfonds.

GOED OM TE WETEN

Het dichtste bij

Bij een dringende interventie is de gezondheidstoestand van de patiënt ernstig en moet snel worden ingegrepen. Daarom moet de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een erkende spoeddienst worden overgebracht. In uitzonderlijke omstandigheden en op advies van een arts kan hiervan afgeweken worden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de patiënt voor een specifieke aandoening een medisch dossier heeft in een ander ziekenhuis. Er moet hierover altijd overlegd worden met de dienst 112 om te voorkomen dat de dringende hulpverlening in het gedrang komt.

Onderzoek elders

Als je in het ziekenhuis ligt, gebeurt het soms dat je voor een onderzoek of behandeling naar een ander ziekenhuis wordt gebracht. Het gaat om een dringende interventie als het ziekenhuis daarvoor de dienst 112 contacteert. In dat geval kost het vervoer 60 euro. Maar word je dezelfde dag naar en terug van een ander ziekenhuis gebracht, dan zijn de kosten voor rekening van het ziekenhuis waar je verblijft. De patiënt moet dan niet betalen.‘Bij een dringende interventie moet de patiënt naar de erkende spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht worden’NIET DRINGEND


Oproep: bel 078 15 95 95

Moet je bijvoorbeeld op consultatie bij een specialist in het ziekenhuis en is het moeilijk om daar alleen te geraken? Of mag je na een behandeling niet zelf met de auto rijden? Dan kun je als CM-lid via het telefoonnummer 078 15 95 95 ziekenvervoer aanvragen. Dat doe je het best eens je de datum van de afspraak weet. Wacht er niet te lang mee.

Ziekenwagen of taxi

Een ziekenwagen zal je naar het ziekenhuis brengen als je liggend moet vervoerd worden. Als dat niet hoeft, komt een taxi je halen. Je kunt ook gebruik maken van rolwagenvervoer als dat nodig is. Er wordt altijd gevraagd welk type vervoer je wenst. En er wordt altijd nagegaan welk vervoer voor jou het voordeligst is.

Factuur varieert

Het bedrag dat je moet betalen varieert naargelang het soort vervoer dat je nodig hebt en de reden waarom je ziekenvervoer vraagt. Liggend vervoer kost meer dan zittend vervoer. De prijs voor vervoer naar het ziekenhuis bij een geplande opname ligt hoger dan voor vervoer voor nierdialyse in het ziekenhuis. Wie afhankelijk is van nierdialyse moet immers regelmatig naar het ziekenhuis. CM wil ziekenvervoer voor iedereen betaalbaar houden. Mensen met de verhoogde tegemoetkoming betalen ook minder.

Deze prijzen gelden voor CM-leden die ziekenvervoer inschakelen naar een erkend ziekenhuis.

GOED OM TE WETEN

Ontslag

Moet je na een ziekenhuisverblijf met ziekenvervoer naar huis gebracht worden, neem dan ook contact op via dit nummer (078 15 95 95). Kun je dat niet zelf doen, vraag dan aan de verpleegkundigen om het ziekenvervoer via die weg te regelen.

Consultatie buiten ziekenhuis

Voor een consultatie in de privépraktijk van een specialist kun je ook ziekenvervoer vragen, maar dan gelden andere prijzen. Dan wordt de prijs berekend op basis van het aantal af te leggen kilometer. Bij een aanvraag via het vermelde nummer wordt altijd gezocht naar de meest voordelige oplossing.

‘Bij een aanvraag op het nummer 078 15 95 95 wordt altijd naar de meest voordelige oplossing gezocht’