Anne heeft er een loopbaan in de zorg op zitten. 'Jarenlang heb ik mijn job als een last ervaren. Ik hield van het sociaal contact met patiënten en collega’s, maar het voelde alsof mijn lichaam elk moment kon breken. Ik heb een aangeboren afwijking aan nek en rug, meermaals moest ik onder het mes. Mijn vrienden hielden wel rekening met me, maar ik vond het lastig om hen op te houden. Na een tijdje bleef ik liever thuis. Alleen.'

Kan iemand in een relatie niet eenzaam zijn?
Anne

De rug rechten lukte Anne pas na haar actieve loopbaan. 'Sinds mijn laatste operatie is de pijn min of meer onder controle. Ik heb vrede met de beperkingen van mijn lichaam. Ik heb geen partner of kinderen, maar wel een intense band met de (klein)kinderen van mijn zussen. Zij geven me energie.'

'Eenzaamheid kon me met momenten overvallen, als een schim die plots voor je opdoemt en je in zijn greep houdt. Maar zo snel als het gevoel kwam, zo snel verdween het meestal ook opnieuw. Eenzame en gelukkige periodes wisselden elkaar netjes af.’

‘Bij sombere stemmingen liet ik soms van de ene op de andere dag niets meer van me horen. Sommige vrienden haakten daardoor af, anderen namen zelf het initiatief om me een berichtje te sturen of eens te bellen.’

‘Veel mensen ervaren momenteel neerslachtige gevoelens. Vroeger leek het alsof ik de enige was die met allerlei beperkingen rekening moest houden. Nu moeten we hier allemaal door. Op de een of andere manier werkt dit voor mij verbindend.’

‘Wie over eenzaamheid spreekt, vervalt trouwens gemakkelijk in clichés. Is iemand die alleen woont per definitie eenzaam? En kan iemand in een relatie niet eenzaam zijn? Ik definieer eenzaamheid liever als buiten de groep vallen, geen aansluiting vinden. Dit kan heel verschillende oorzaken hebben, van financiële problemen tot emotionele of fysieke beperkingen.’