De Vlaamse mutualiteiten dringen aan op een indexering van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dat bedraagt sinds 2009 130 euro per maand. Dit jaar kwam er 5 euro bij. Met indexatie zou dat 177,7 euro moeten zijn. Geen overbodige luxe, getuigt MS-patiënt Michael: ‘Alles wat ik vroeger zelf deed, moet ik nu uitbesteden. Dan kom je er niet met 135 euro.’

Vandaag doen 264.836 Vlamingen een beroep op het zorgbudget. Meer dan twee derde zijn mensen die thuis wonen en hulp inschakelen van mantel- of thuiszorg. Iets minder dan een derde van de aanvragers verblijft in de residentiële zorg (woonzorgcentra en psychiatrische verzorgingstehuizen). Bijna 80% van de aanvragers is ouder dan 65.

Steeds meer mensen hebben nood aan professionele thuiszorg of mantelzorg. Het zorgbudget is een middel om die zorgnoden betaalbaar te houden. In onze sterk vergrijzende samenleving is het bovendien een belangrijke tool om ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven. De mutualiteiten vragen de Vlaamse regering om zo snel mogelijk werk te maken van de indexatie van het zorgbudget.