Klim uit het conflict

Soms is het er sneller uit dan we willen: een hard woord. Gelukkig kun je dankzij deze vier concrete situaties leren hoe milder te communiceren en te reageren. ‘In het begin klinkt het geforceerd, maar voor je het weet, is het een automatisme’, aldus communicatiespecialist Najima El-Kasmi van Kind en Preventie vzw.

Tekst: Marion Aussems, Illustratie: Annelien Smet

Onenigheid met je ex

Volgens je ex ben je te laks naar de kinderen toe. Jij vindt eigenlijk net hetzelfde van hem/haar, maar je hebt het nog niet uitgesproken om de goede vrede te bewaren. Hoe ga je het gesprek aan?

Najima: ‘Door uit te spreken waar je nood aan hebt en te vragen naar wat de ander wil, kan er wederzijds begrip ontstaan. Daarna kun je samen opnieuw belangrijke regels overlopen en elkaar vragen om die allebei na te komen. Het doel van mild communiceren is mekaar opnieuw vinden door elkaars behoeftes te zien.’

Zo kan het:

Ik merk dat wanneer de kinderen thuiskomen, ik eerst twee dagen nodig heb vooraleer ze de regels hier weer nakomen. Dat kost mij veel energie, terwijl ik nood heb aan een gezellig samenzijn met de kinderen. Het zou fijn zijn om onze regels voor de kinderen opnieuw af te stemmen. Hoe is dat voor jou? Ervaar jij hetzelfde?

Onrealistische doelen op het werk

Je baas zadelt je op met onrealistische doelen en stelt jou ervoor verantwoordelijk als ze straks niet gehaald worden. Hoe pak je dit aan?


Najima: ‘Belangrijk is dat je erkent dat je baas dit niet zomaar doet, maar dat er een reden achter zit. Bijvoorbeeld het bedrijf rendabel houden. Zomaar zeggen dat je iets niet kunt uitvoeren, werkt niet. Beter is een connectie te zoeken. Mogelijk zal je overste begrijpen dat het niet haalbaar is als je motiveert waarom en meedenkt naar een oplossing.’

Zo kan het:

Ik zie dat wat u mij vraagt heel belangrijk is voor de organisatie. Ik schat in dat als ik dit erbij zou nemen mijn werk aan kwaliteit gaat inboeten en ik weet dat ons bedrijf voor kwaliteit staat, toch? Kunnen we samen bekijken welke taken ik kan laten vallen of delegeren om ruimte te creëren in mijn takenpakket? Wat denkt u hiervan?

Cultuurgebonden misverstand

In elke cultuur zijn er andere gebruiken en dat kan soms voor miscommunicatie zorgen. Een vrouw maakt bijvoorbeeld kennis met een man met een andere religieuze overtuiging en wil hem een hand geven. De man weigert, de vrouw staat perplex.


Najima: ‘Als je er bewust op let om géén veroordelende uitspraken te doen, sta je heel anders in een dialoog. Je kunt dan met een andere bril naar de situatie kijken.’

Zo kan het:

Ik merkte dat u mij net geen hand gaf en vroeg me af of daar een reden voor is? Ik wilde u graag begroeten, en dat dat niet kon heeft me wel geraakt.

Najima: ‘De man heeft nu de mogelijkheid om uit te leggen dat hij vanuit zijn cultuur haar net in haar waarde probeerde te laten en respect wilde tonen. Ze kunnen komen tot wederzijds begrip, gewoon doordat er ruimte is om het uit te spreken.’

Uitvliegen tegen kinderen

Je had een slechte dag op het werk en komt doorweekt thuis na een plaatselijke wolkbreuk. En dan beginnen de kinderen nog te vragen en te klagen. De spreekwoordelijke druppel is daar en jij vliegt uit. Hoe ga je hier de volgende keer beter mee om?


Najima: ‘In deze situatie is het goed om de avond zelf nog naar het kind te gaan en op een verbindende manier uit te leggen wat er is gebeurd. Het is belangrijk dat je niet sorry gaat zeggen, want dan gaat het over schuld. Het gaat meer over uitleggen waarom je boos reageerde. Als je milder wilt reageren, is het belangrijk dat je op een empathische manier met jezelf en de ander contact maakt.’

Zo kan het:

Mama is daarstraks uitgevlogen, misschien was je daar verdrietig door. Klopt dat? Dat was niet mijn bedoeling, ik zie je heel graag. Ik had een moeilijke dag. Kun je dat begrijpen? Ik vind het belangrijk dat ik nu even tijd maak om naar je te luisteren want je wilde mij iets vragen daarstraks.

SPIEKBRIEFJE VERBINDENDE COMMUNICATIE

  1. Benoem wat er gebeurd is.
  2. Zeg hoe je je daarbij voelt.
  3. Vraag wat de ander wil.
  4. Vertel wat jij wil.
  5. Vraag wat je nodig hebt op een niet-eisende manier.

    Het is belangrijk dat je regelmatig aftoetst tussen de verschillende stappen. Zeg bijvoorbeeld: Klopt dat? Begrijp ik dat goed?
    Najima El-Kasmi: ‘Ik ben mij ervan bewust dat deze stappen misschien houterig kunnen klinken als je ze toepast in je dagelijks leven. Bedenk dan dat het net zo is als met een nieuwe taal leren. In het begin klinkt dat geforceerd, maar voor je het weet is het een automatisme.’