1. Hebben jullie andere meningen, houd dan wat afstand van je buur of familie. Ruzie met je partner? Dan heeft afstand geen zin. 
  2. Gooi je conflict niet op sociale media. 
  3. Schakel enkel een betrokken partij in als bemiddelaar, als je duidelijke afspraken maakt. 
  4. Empathie is belangrijk. Probeer de ander te begrijpen.  
  5. Probeer nog niet na te denken over je antwoord, terwijl de andere nog spreekt.  
  6. Iedereen is anders. Erken en aanvaard deze verschillen en probeer tolerant te zijn. 
  7. Als je er zelf niet uitkomt, kun je aankloppen bij een erkend bemiddelaar. 
  8. Laat op een bepaald moment het verleden achter je. Kijk wie wat wil in de toekomst.