Drempels zoals angst, schaamte, taal, betaalbaarheid van het onderzoek … spelen een grote rol om niet deel te nemen aan de test. Dat merkt de Vlaamse overheid.

‘Vooral mannen, kwetsbare groepen en mensen met een migratieachtergrond namen niet deel aan de test’, vertelt Annemie Steutelings, CM-netwerkcoördinator in regio Vlaams-Brabant.

‘Om deze groepen te informeren over het belang ervan schakelde de overheid dit jaar de hulp in van CM en andere ziekenfondsen. In 2022 startte ik al een pilootproject op om deze drempels aan te pakken.’

Marktstandje met informatieve wc-rollen

Pilootproject

‘In de stad Tienen merkten we dat slechts 43,30 % antwoordden op de uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing’, deelt Annemie. ‘Daarom gingen we de straat op om de mensen aan te spreken.’

Ze zette een marktactie op poten waar ze een filmpje, praatplaten, flyers in verschillende talen en een informatieve wc-rol deelde. ‘En veel mensen toonden interesse’, concludeert ze. ‘Uiteindelijk deelde ik in totaal meer dan 200 wc-rollen vol informatie uit.’

CM stapt zelf naar de mensen toe en dat met acties op maat
Annemie

Op pad

In 2023 rollen de verschillende ziekenfondsen, waaronder CM, soortgelijke acties uit in heel Vlaanderen. ‘We stappen zelf naar de mensen toe. En dat in samenwerking met lokale partners in de provincies.'

'De CM-netwerkcoördinatoren gaan met hen in gesprek om te ontdekken waar en hoe ze de niet-screeners het best bereiken. En CM werkt momenteel lokale acties op maat uit om gericht te informeren en sensibiliseren’, besluit Annemie.

Dikkedarmkanker is één van de ziektes die CM, samen met de Vlaamse overheid, onder de aandacht wil brengen. Ook baarmoederhalskanker en borstkanker staan op de agenda in 2023.

Wat moet je weten over de stoelgangtest?

Elk jaar krijgen meer dan 5.000 Vlamingen te horen dat ze lijden aan dikkedarmkanker. Doordat je niks voelt, wordt de ziekte vaak pas te laat ontdekt. En tussen de 50 en 74 jaar heb je meer kans op deze vorm van kanker. Daarom stuurt de overheid een gratis stoelgangtest op naar deze leeftijdsgroep. De test stuur je nadien gemakkelijk en gratis terug voor een analyse.