‘Angst maakt deel uit van onze condition humaine, een zekere vorm van spanning of stress kan helpen. Als je op de finale 100 meter sprint niet een zekere dosis spanning hebt, ben je te laat weg. Maar als de spanning te groot wordt, veroorzaak je een valse start. Angst kan nuttig zijn, faalangst daarentegen is problematisch.’

Actieve en passieve faalangst

‘Faalangst is de vrees te mislukken in een situatie die je als belangrijk beschouwt. De persoon heeft de overtuiging dat fouten maken niet mag. Jongeren met actieve faalangst proberen mislukkingen en angst te vermijden door keihard te werken en zich tot in het perfectionistische voor te bereiden.

Jongeren met passieve faalangst hebben evenveel angst, maar proberen die te verminderen door quasi geen inspanningen te doen.’

Je bent oké, ook met faalangst

‘Wie jongeren met faalangst wil helpen kan best benoemen wat hij ziet of hoort. Je zegt waarover je je zorgen maakt en laat ruimte voor reactie. Belangrijk is om mee te geven hoe faalangst precies werkt en de persoon met faalangst te leren om piekergedachten te vervangen door helpende gedachten.’

Helpende ouders

‘Ouders zien hun jongeren vechten (zich te pletter studeren) of vluchten (computerspelletjes spelen), maar hun gedrag dient hetzelfde doel: angst onderdrukken. Samen zoeken naar helpende gedachten en het creëren van een veilige thuissituatie met een gezond evenwicht tussen inspanning en ontspanning, helpt hen vooruit.'

Hulp van CM

CM biedt lezingen, workshops en infosessies aan rond het thema jongeren en mentaal welzijn.