Van waar komt dit nieuws?

Onderzoekers aan een Californische universiteit voerden twee experimenten uit bij 36 gezonde twintigers. In het eerste experiment moesten de 36 proefpersonen tien minuten fietsen op een hometrainer. Hierna keken ze naar een reeks kleurenfoto’s, vervolgens naar een film en ten slotte opnieuw naar een reeks foto’s. Bij die laatste reeks werd hen gevraagd welke uit de eerste reeks foto’s kwamen, welke gelijkaardig waren en welke nieuw. Twintig van deze proefpersonen herhaalden het experiment, zonder eerst te bewegen. De proefpersonen waren na het fietsen beter in staat om identieke foto’s vanuit de eerste en tweede reeks aan te duiden. 

Bij het tweede experiment gingen de zestien overige proefpersonen na het fietsen onder een MRI-scanner. De onderzoekers stelden een toegenomen bloeddoorstroming vast in de hippocampus, een gebied in de hersenen dat een belangrijke rol speelt voor ons geheugen. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Een gezonde levensstijl, waaronder voldoende bewegen, is essentieel. Maar hoeveel fysieke activiteit en welke vormen van beweging precies bepalend zijn, blijft een vraagteken. Een overzichtsstudie van twaalf onderzoeken met in totaal 754 proefpersonen vond na een beweegprogramma geen verbetering van cognitieve hersenfuncties, waaronder het geheugen. 

Bewegen is wel degelijk heel belangrijk, zowel voor ons fysiek als mentaal welbevinden. Daar is de wetenschap van overtuigd. Op elke leeftijd heeft bewegen zijn bewezen voordelen: van een goede groei en ontwikkeling tot minder kans op hart- en vaatziekten. 

Verbetert 10 minuten bewegen het geheugen?

NEE

Deze studie kan absoluut niet bewijzen dat tien minuten bewegen per dag ons geheugen verbetert. Beweging zorgt wel voor een betere concentratie. Bovendien is het bewezen dat bewegen belangrijk is voor ons fysiek en mentaal welbevinden. Bewegen is dus wel sowieso een goed idee. 

Bron: Gezondheid en Wetenschap