Waar komt dit nieuws vandaan?

Een Japans onderzoeksteam vormde twee groepen van telkens negen gezonde volwassen mannen tussen 20 en 31 jaar. De ene groep at gedurende 30 dagen elke dag 24 gram zwarte chocolade met 70% cacao. De tweede groep kreeg dagelijks 24 gram witte chocolade.

De onderzoekers maten het concentratievermogen, de verwerkingssnelheid van de hersenen, de hersendoorbloeding en het gehalte van bepaalde stoffen die een invloed hebben op de hersencellen. Eén van de stoffen die van belang is bij leerprocessen is BDNF, een eiwit dat in de hersenen de productie van nieuwe hersencellen stimuleert.

Ze bepaalden ook het gehalte aan theobromine, een actieve stof in zwarte chocolade. Het gehalte aan theobromine in het bloed van de deelnemers die zwarte chocolade aten steeg spectaculair. De zwarte chocolade bleek een positief effect te hebben op hun concentratievermogen. Dit effect was drie weken na de studie nog steeds merkbaar. De hersendoorbloeding en het BDNF-gehalte stegen niet. Witte chocolade had geen enkel positief effect.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De deelnemers scoorden beter op concentratietesten nadat ze zwarte chocolade aten. Ook uit andere studies blijkt dat cacao een klein positief effect heeft op de hersenwerking.

Hoe dat komt is niet duidelijk en vergt verder onderzoek. Bij dit alles moeten we de vraag stellen of de verbeterde hersenwerking opweegt tegen de negatieve effecten van de vet- en suikerinname door het eten van chocolade.

Is chocolade goed voor je hersenen?

JA

Zwarte chocolade heeft mogelijk een klein positief effect op je hersenwerking. Vooral je concentratievermogen zou stijgen.

(*) MAAR …
Chocolade maakt geen deel uit van de voedingsdriehoek met gezonde en milieuverantwoorde voeding, wel van de restgroep die er los van staat. Die restgroep bevat voedingsmiddelen die veel energie leveren, maar weinig of geen voedingsstoffen bevatten.

Bron: Gezondheid en Wetenschap

Ontdek ook