Waar komt dit nieuws vandaan? 

Bij 20 vrijwilligers evalueerden de onderzoekers welk effect soorten zeep en de temperatuur van het water hadden op de hoeveelheid bacteriën die op de handen kleven. 

Ze brachten een oplossing met een onschuldige vorm van E. Coli-bacteriën aan op hun handen. Daarna wasten de proefpersonen hun handen op verschillende manieren: met de twee soorten zeep, kort of lang inzepen, meer of minder zeep en warm of koud water. 

Achteraf maten de onderzoekers de hoeveelheid achtergebleven bacteriën. Daaruit bleek dat de aard van de zeep en de temperatuur van het water geen impact hadden op de hoeveelheid achtergebleven bacteriën.

Wat wel een verschil maakte, is de duur van het handen wassen: 30 seconden handen wassen (20 seconden inzepen en 10 seconden afspoelen) zorgt voor een sterkere reductie van de bacteriële concentratie dan 15 seconden wassen (10 seconden inzepen en 5 seconden afspoelen). 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren? 

Het gaat om een klein experiment, waarbij slechts twee ‘handwasmiddelen’ getest werden: gewone zeep tegenover een antibacteriële zeep met 1% chloroxylenol. Je kan daaruit geen conclusies trekken voor alle zepen en antibacteriële emulsies.

Ook werd slechts één bacterie geëvalueerd, terwijl de handen vol zitten met diverse soorten bacteriën. 

Wat de temperatuur betreft, is wel duidelijk dat koud water even goed is, terwijl sommige richtlijnen stellen dat je beter warm water kan gebruiken. Dat wordt met deze studie opnieuw in twijfel getrokken.

Het is vooral nodig om lang genoeg te wassen: het liefst 30 seconden, wat behoorlijk lang is. Test maar uit. 

Zijn je handen properder als je ze met warm water wast?

NEE

Om je handen goed proper te krijgen, moet je ze vooral lang genoeg wassen. Of je daarbij warm of koud water gebruikt, maakt vermoedelijk geen verschil. Het effect van antibacteriële emulsies is al even twijfelachtig. 

Bron: Gezondheid en Wetenschap