Waar komt dit nieuws vandaan?

Australische en Britse onderzoekers onderzochten in een literatuurstudie of muziek beluisteren terwijl je beweegt je prestaties kan beïnvloeden. Ze selecteerden 139 interventiestudies, waarbij in totaal 3.599 deelnemers zowel met als zonder muziek moesten bewegen (lopen, wandelen, fietsen en krachttraining).

Je geniet meer van de inspanning als je beweegt én muziek luistert

De onderzoekers evalueerden de invloed van muziek op het bewegen aan de hand van vijf criteria: het gevoel van de deelnemers na het bewegen, het hartritme, de prestaties, de ervaring van de inspanning en het zuurstofverbruik.

Vier van deze vijf criteria verbeterden wanneer de deelnemers naar muziek luisterden. Enkel de hartslag kon niet beïnvloed worden. Het effect van muziek was vooral groot bij het gevoel dat de deelnemers hadden na de prestatie. Ze voelden zich merkelijk beter. Het effect op het zuurstofverbruik was klein.

De onderzoekers besluiten dat de deelnemers meer genieten van de inspanning als ze bewegen én muziek luisteren. Hun prestaties kunnen tot 15 procent verbeteren. Een mogelijke verklaring? De muziek zorgt voor afleiding en het ritme beïnvloedt de snelheid.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Muziek verbetert je prestaties, maar er zijn natuurlijk grenzen. Je wordt geen atleet van een stevige beat alleen. Idealiter ligt het tempo van de muziek enkele procenten hoger dan je comfortzone. Ligt het tempo veel hoger? Dan hou je het minder lang vol.

Niet alle muziek is even geschikt om beter te presteren

Niet alle muziek is even geschikt om beter te presteren. Voor lopen en fietsen aan een gelijkmatige inspanning is een maat van twee tellen belangrijk, zoals in marsen. Je kiest best liedjes die half zoveel beats per minuut (BPM) hebben als je stappen per minuut zet. Zo kun je twee passen zetten (of één loopcyclus) per beat.

Of je nu met of zonder muziek beweegt, een aangepast trainingsschema is essentieel om overbelasting te vermijden.

Loop je sneller met muziek?

JA

Een literatuurstudie toonde aan dat je prestaties kunnen verbeteren als je muziek beluistert terwijl je beweegt. Ook het goed gevoel na je beweegmoment neemt toe. Als je door het beluisteren van muziek je prestatie licht wil verhogen, kan je muziek kiezen met een gepaste beat. Zo verhoog je je tempo zonder jezelf uit te putten.

Bron: Gezondheid en Wetenschap