Wanneer sport ik beter niet?

Bij algemene klachten (zware vermoeidheid, spierpijn, koorts) of klachten eigen aan een infectie van de onderste luchtwegen (diepe hoest, fluitende ademhaling, kortademigheid) train je beter niet. 

Rust is noodzakelijk bij koorts of als je rusthartslag meer dan tien slagen hoger is dan normaal. Je lichaam heeft alle energie nodig om te herstellen. Bovendien is er een klein risico dat de virusinfectie terechtkomt in de hartspier, met als gevolg een hartspierontsteking als je zware inspanningen levert. Dat is een van de oorzaken van plotse dood bij sporters. 

Het effect van een training op je sportprestaties is verwaarloosbaar als je ziek bent. Meer nog, omdat je lichaam dan meer tijd nodig heeft om te recupereren, riskeer je overtraind te raken. Je presteert slechter, hebt stramme spieren en bent snel vermoeid. 

Doe de nek-check

De ‘nek-check’ is een handig hulpmiddel. Als de ziekteverschijnselen uitsluitend boven of aan de nek gelokaliseerd zijn (zoals neusverkoudheid, oorpijn, keelpijn en geen koorts), dan mag je sporten, zij het de eerste 2-3 dagen op een lager pitje en binnen je pijngrens. Je kunt sporten aan een lichte tot matige intensiteit gedurende 10-15 minuten, en als de klachten niet verergeren, kun je rustig verder doen. 

Als de ziekteverschijnselen (ook) onder de nek gelokaliseerd zijn, zoals hoesten, kortademigheid of spierpijn, sport dan niet. Het idee om toch te gaan sporten ‘om de ziekte uit te zweten’ is een fabeltje.    

Als je ziek bent, vraagt je lichaam al veel van je immuunsysteem om te herstellen. Bijkomend trainen vormt dan een extra belasting voor je immuunsysteem. Hierdoor kun je langer ziek blijven en ben je vatbaarder voor andere ziekten. 

Mag je sporten als je koorts hebt?

NEE

Voor alle sporters geldt grosso modo het advies niet te sporten bij koorts. Het risico op uitbreiding van een virale infectie naar de hartspier neemt dan toe. Bij een verkoudheid zonder koorts mag je meestal rustig blijven sporten. 

Bron: Gezondheid en Wetenschap