Je wordt ziek of krijgt een ongeval en kunt niet werken. Dan heb je recht op een uitkering. Ten minste als je alle documenten hebt ingevuld en op tijd hebt ingediend. ‘Niet voor iedereen evident’, ervaart Driss Bidane van SAAMO Antwerpen. Dat is een vereniging die projecten opzet om uitsluiting van mensen tegen te gaan. Driss werkt er met het initiatief Koffie en Formulieren rond het thema sociale bescherming.

 

‘Gezonde Buurt ondersteunt verenigingen en geëngageerde mensen om te werken aan een gezondere buurt’
Kathleen van Walle

Eigen voorstel

Omdat er heel veel vragen kwamen over het ziekenfonds en arbeidsongeschiktheid stelde SAAMO de vraag om samen te werken aan Gezonde Buurt. Zo kwam hij in contact met netwerkcoördinator Kathleen van Walle.

‘Gezonde Buurt biedt een overzicht van kant-en-klare initiatieven om met verenigingen en geëngageerde mensen samen te werken aan een gezondere buurt’, legt Kathleen uit. Als netwerkcoördinator heeft zij een goed zicht op het aanbod in regio Antwerpen. ‘Evengoed kunnen geïnteresseerden zelf een voorstel voor een activiteit indienen. En dat is wat Driss heeft gedaan.’

Herkenbare situaties

Driss legde de veel gehoorde vragen voor aan Kathleen. Ze gingen vooral over de regelgeving die voor alle ziekenfondsen geldt. Daarom betrok Kathleen ook het socialistisch ziekenfonds Solidaris. Samen beslisten ze om vier sessies uit te werken: over het ziekenfonds, arbeidsongeschiktheid, de verhoogde tegemoetkoming en een ziekenhuisopname.

‘We hadden regelmatig en nauw contact’, vertelt Kathleen. ‘We bleven onze ideeën bijschaven tot we materiaal op maat van het publiek hadden. Herkenbare situaties, begrijpbare woorden, aangepaste beelden ...’

 

‘Zowel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden en diverse herkomst namen deel’
Driss Bidane

Divers publiek

Drie sessies over het ziekenfonds en over arbeidsongeschiktheid zijn al achter de rug. Steeds in kleine groepjes om te kunnen inspelen op individuele vragen. Driss is zichtbaar tevreden. ‘Zowel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden en diverse herkomst namen deel.’

Ook Kathleen vindt deze samenwerking zeer geslaagd. ‘Sommige deelnemers hadden uitnodigingen en papieren van het ziekenfonds meegebracht om te vragen wat ze daar precies mee moesten doen. Hoewel we als ziekenfonds inspanningen leveren, bereiken wij kwetsbare mensen niet altijd. Dankzij dit initiatief is het hier wel gelukt.’

In twee richtingen

Deze informatiesessies hebben het pad naar het ziekenfonds geëffend. Daar is Driss van overtuigd. Naast eenvoudige uitleg over de papierwinkel kwam ook de ondersteuning van de dienst maatschappelijk werk erin aan bod.

‘Maar de sociale zekerheid blijft een kluwen. Zeker voor mensen die uitsluiting ervaren’, benadrukt Driss. ‘Om hun rechten te krijgen, moeten ze vaak eerst ingewikkelde documenten invullen en aan de juiste instantie bezorgen. Omdat ze dat niet weten of niet kunnen, lopen ze tegemoetkomingen mis. Waarom kan de overheid op basis van de beschikbare informatie die rechten niet automatisch toepassen? Dat voorkomt armoede.’ Kathleen neemt deze bekommernissen mee naar CM. Zo werkt Gezonde Buurt in twee richtingen.