1995: nieuwe visie

‘Dat is het jaar waarin CM haar visie op haar internationale samenwerking scherp stelde. Het allerbelangrijkste? Dat het om een wisselwerking gaat en geen eenrichtingsverkeer is. Wij willen leren van wat er in het buitenland gebeurt en omgekeerd: als we ergens kunnen ondersteunen, doen we dat ook.’

‘Een voorbeeld? In Polen hebben mensen met een zorgnood ook een personenalarmsysteem, zoals hier. Maar daar hebben ze twee knoppen in plaats van één: een rode voor medische noodgevallen en een groene voor sociale noden. Die laatste knop gebruiken ze wanneer ze nood hebben aan een babbeltje, om het kort te zeggen. Bij ons heeft het personenalarm alleen een medische invulling.  Waarom niet eens onderzoeken of zo’n sociaal luik ook hier interessant kan zijn?’

9 landen

‘In Afrika steunt CM mutualiteiten in Burundi, Congo, Burkina Faso, Senegal, Guinee, Benin en Mali. Daar is onze samenwerking erop gericht om de mensen toegang te geven tot een betaalbare gezondheidszorg. De jonge mutualiteiten maken er meestal deel uit van een groter project dat ook inzet op een verbetering van de levensomstandigheden.’

‘In Oost-Europa is CM actief in Polen en Roemenië. Het accent ligt er vooral op de ontwikkeling van een sociale en medische dienstverlening. Ook van groot belang is de ondersteuning van organisaties die opkomen voor de rechten van de patiënt. Mensen met een klein inkomen vallen vaak uit de boot, krijgen onvoldoende medische zorg en worden te weinig gehoord door de politici in hun land. De opbouw van sociale middenveldorganisaties, zoals mutualiteiten, brengt daar verandering in.’

0,39 euro van je bijdrage

‘In 2022 bedraagt de CM-bijdrage 99,96 euro per jaar. Daarvan gaat 0,39 euro per jaar en per CM-rechthebbende naar steun aan de jonge mutualiteiten in het buitenland.’

‘Het woord mutualiteit heeft in die zin een unieke betekenis. Doordat alle CM-leden dat kleine deel afstaan, is onze internationale samenwerking mogelijk. Het gaat echt om het solidariteitsprincipe: de mutualiteit als sociale beweging.’

10 ton hulp

‘Onze samenwerking is niet gericht op humanitaire hulp aan het buitenland. Maar uitzonderlijke omstandigheden - zoals de oorlog in Oekraïne - vragen soms uitzonderlijke acties. Vandaar dat we onlangs toch met een konvooi aan hulpmiddelen naar Polen getrokken zijn.’

‘In Polen hebben we goede contacten met onze mutualistische partner en andere organisaties uit het middenveld. Die hebben een goed zicht op waar de middelen het best naartoe gaan. Door met die organisaties samen te werken, kunnen we mee helpen om de middelen op de juiste plaats te krijgen en versterken we bovendien de werking van deze middenveldorganisaties.’