01

Je bent ofwel introvert ofwel extravert. 

FABEL

Peter Kuppens: ‘De meeste psychologische verschillen tussen mensen komen in gradaties. Dat geldt ook voor introversie en extraversie. Introverten omschrijven we als ingetogen. Ze kiezen ervoor om in een rustige omgeving te zijn, ook sociaal gezien. Ze zijn liever alleen en houden zich in een groep op de achtergrond. Extraverten zoeken het groepsgebeuren net op, nemen daarin het voortouw. Ook sociaal zijn ze uitgelatener. Maar het is geen kwestie van alles of niks. Er zijn wel mensen die extreem introvert of extravert zijn, maar als je die verdeling op een as bekijkt, zitten de meesten in het midden. De ene neigt wat meer naar de introverte kant, de andere meer naar de extraverte zijde. Het merendeel van de tijd zit je op dat punt.’  

‘Maar mensen vertonen niet altijd hetzelfde gedrag. De situatie speelt een grote rol. Wie eerder introvert is, kan zich heel extravert gedragen op bijvoorbeeld feestjes. En omgekeerd kan ook. 
We steken graag mensen in vakjes, dat is zo’n type en die is zo.’ 

02

Mensen die eerder extravert zijn, zijn gelukkiger. 

FABEL

‘Gelukkig zijn staat los van eerder introvert of extravert zijn. Uit onderzoek blijkt wel dat extraverte mensen net iets meer positieve emoties ervaren. Dat is ook logisch. Net omdat zij meer sociaal drukke omgevingen opzoeken, hebben ze een grotere kans om aangename mensen te ontmoeten en leuke dingen te doen. Maar dat is niet hetzelfde als gelukkig zijn. Minder gelukkig zijn, hangt vooral samen met veel negatieve emoties ervaren. En daar is geen verband met introversie. Introverte mensen hebben dus niet meer negatieve gevoelens dan extraverte mensen en zijn dus ook niet ongelukkiger.’ 

‘Als er alleen maar voordelen zijn aan extravert gedrag, dan waren we allemaal extraverten’

Peter Kuppens
03

Introversie is niet hetzelfde als verlegen zijn 

FEIT

‘Wie eerder introvert is, houdt zich in groep vaak op de achtergrond. Dus er is wel overlap. Maar je kunt het zeker niet gelijkstellen. Bij verlegenheid hoort nog een angst of gespannenheid voor sociale contacten. Dat is niet per se het geval bij introversie.’ 

04

Introversie is een aandoening 

FABEL

‘Introversie-extraversie is een persoonlijkheidskenmerk waarin mensen van elkaar verschillen. We spreken van een normale variatie in de bevolking. Een extreme vorm van introversie kan misschien wel je dagelijkse functioneren storen. Maar voor het gros van de mensen is dat zeker niet het geval.’ 

‘Dat die variatie er is, bewijst dat het nuttig is. Als er alleen maar voordelen waren geweest aan extravert gedrag, dan waren we nu allemaal extraverten. Bij veel taken hebben we die verschillende rollen nodig. Er zijn bijvoorbeeld mensen nodig die het voortouw nemen, net zoals er mensen nodig zijn die in alle rust het voorbereidend werk doen.’ 

05

Er is meer sympathie voor extravert gedrag dan voor introvert gedrag.  

FEIT

‘Er lijkt soms meer waardering te zijn voor de sociale dieren die bijvoorbeeld feestjes op gang trekken. Extraversie zien we toch dikwijls als het sociaal wenselijke gedrag. Als je dan eerder introvert bent, kun je het gevoel krijgen dat je niet aan dat ideaal voldoet. Maar er is geen reden om spijt te hebben dat je eerder introvert bent. Je kunt ook veel rustige, positieve emoties ervaren en gelukkig zijn. Dat zagen we ook in de Covid-crisis. Eerder introverte mensen vonden het minder lastig om contacten te beperken. Zij waren blij, soms zelfs opgelucht, dat er rust kwam, dat sociale verplichtingen wegvielen. Eerder extraverte mensen hadden het daar veel moeilijker mee.’