Locatie is, hoofdzakelijk, de Antwerpse wijk 2060 en dat is niet geheel toevallig vertelt bezielster Shalini van Dooren. ‘Het is een wijk met heel veel potentieel. Je vindt hier alle wereldkeukens, de straten gonzen van de bedrijvigheid, maar het is ook nog altijd de meest kansarme buurt van heel de stad.'

'Achter de schermen zet CM daar al jaren op in, toch vallen nog veel mensen uit de boot. Met UN-LOCK willen we onze inzet eindelijk zichtbaar maken.’

Warm en inclusief klimaat

Dit festival moet het startschot zijn voor meer inclusieve gezondheidsacties. Het Gezondheidspunt aan Park Spoor Noord moet als het ware een veilige haven zijn zodat buurtbewoners weten dat ze hier hun stem kunnen laten horen rond gezondheid en welzijn.

‘De tafel van Nora, waarmee we het festival starten, is een mooi voorbeeld van waar we naartoe willen’, illustreert Shalini. ‘Het is een participatieforum waar vrouwen in kleine groepjes met elkaar van idee kunnen wisselen over thema’s uit de buurt. Zo gaan we in dialoog met groepen die anders amper de kans krijgen om te participeren.’

Ik ben tevreden als we het potentieel van kwetsbare groepen, mensen van kleur en iedereen die niet in een hokje past, volledig kunnen benutten
Shalini Van Dooren

Wegen op beleid

Als netwerkcoördinator is het de bedoeling om op termijn te gaan wegen op het lokale gezondheidsbeleid. Dat dat niet lukt van vandaag op morgen, beseft Shalini heel goed. ‘In mijn job kun je niks alleen, je hebt je netwerk nodig. We kunnen gelukkig rekenen op talrijke wijkpartners waar we een fijne samenwerking mee opbouwden. Zij zijn onmisbaar.’

En daarna?

‘Wanneer ik met een tevreden gevoel ga kunnen terugkijken op UN-LOCK?’ vraagt Shalini. ‘Als hier dingen uitkomen waar CM mee aan de slag kan zodat we het potentieel van kwetsbare groepen, mensen van kleur en iedereen die niet in een hokje past, volledig kunnen benutten en ze hun talenten kunnen inzetten binnen onze organisatie.

Want waar CM overal kan rekenen op een netwerk enthousiaste vrijwilligers, kunnen we dat in 2060 amper. Werk aan de winkel dus.’

Ontdek ook