0 tot 1 jaar: een lui oog

 • Wat? De verbinding tussen het oog en de hersenen is niet goed ontwikkeld.
 • Oplossing? Het goede oog afplakken (met een occluder) zodat het minder goede oog gestimuleerd wordt om beter te kijken.

6 tot 12 jaar: bijziendheid

 • Wat? Het oog is langwerpiger dan normaal. Hierdoor valt de focus net voor het netvlies in plaats van erop. Bijzienden zien verre voorwerpen wazig. Dichtbij is er geen probleem.
 • Oplossing? Een bril met negatieve glazen. Negatieve glazen zijn hol in het midden en bol aan de randen. Ze zorgen ervoor dat het beeld wel op het netvlies valt.

6 tot 12 jaar: verziendheid

 • Wat? Het oog is korter dan normaal. Hierdoor valt de focus niet op, maar achter het netvlies. Verzienden zien onscherp in de verte en nog waziger dichtbij. De ogen van kleine kinderen zijn nog niet volgroeid en dus korter dan normaal. Die verziendheid groeit er vaak nog uit. Vaak is ook een bril niet noodzakelijk omdat kinderen het slechte zicht zelf compenseren.
 • Oplossing? Een bril met positieve glazen. Positieve glazen zijn bol in het midden en vlakker aan de randen. Ze zorgen ervoor dat beeld wel op het netvlies valt.

6 tot 12 jaar: astigmatisme

 • Wat? Het hoornvlies (het doorzichtige buitenste deel van het oog voor de pupil) is ovaal in de plaats van bolvormig. Hierdoor ontstaat een wazig beeld. Kinderen met astigmatisme gaan vaak staren, waardoor ze vermoeid worden en hoofdpijn krijgen. Ook het hoofd schuin houden om iets te kunnen lezen, kan wijzen op astigmatisme. Astigmatisme komt soms voor in combinatie met ver- of bijziendheid.
 • Oplossing? Een bril of contactlenzen kunnen het zicht verbeteren. Echt genezen kan alleen door een chirurgische ingreep.

40 tot 65 jaar: ouderdomsverziendheid

 • Wat? Vanaf 40 jaar verliest de lens elasticiteit. De lens wordt stugger en is hierdoor minder gemakkelijk bol te krijgen. Het vermogen om te schakelen tussen dichtbij en veraf neemt af, waardoor lezen een opgave wordt. Iemand met presbyopie heeft de neiging teksten verder weg te houden om die beter te kunnen lezen.
 • Oplossing? Een leesbril is aangeraden voor dichtbijwerk.

50 tot 75 jaar: staar (cataract)

 • Wat? Bij cataract vertroebelt de ooglens waardoor het zicht waziger wordt. Mensen met cataract hebben het gevoel voortdurend door een vuile bril te kijken. Iedereen krijgt vroeg of laat met staar af te rekenen.
 • Oplossing? Een operatie waarbij de arts de troebele lens verwijdert en een kunstmatige lens inbrengt.