‘Na mijn drukke carrière in de zakenwereld moest ik plots niks meer doen, en ik werd er nog voor betaald ook. Dat gaf me een soort van schuldgevoel. Ik wilde me inzetten voor anderen.

'Ik heb zoveel gekregen in mijn leven van heel veel mensen en van de maatschappij. Ik wil iets terugdoen.’

Indrukwekkende lijst

Het vrijwilligerswerk van Fernand strekt zich uit over tal van verenigingen. Het is een redelijk indrukwekkende lijst: Unicef, Vaccinatiecentrum Gent, Vereniging voor Verlegen Mensen, HerstelAcademie, Missing You, BlinkOut …

‘Dat lijkt veel, maar soms gaat het over amper een drietal opdrachten of bijeenkomsten op een jaar tijd. Dat valt eigenlijk allemaal heel goed mee.’

Fernand is vrijwilliger voor Gezonde Buurt

‘Mijn vrijwilligerswerk voor de CM-zone Gent begon toen ik reageerde op een vacature om een Gezonde Buurt-wandeling te begeleiden. Kort nadien werd ik onthaalvrijwilliger van de Gezondheidsacademie. Bij cursussen en infosessies zorg ik ervoor dat logistiek alles in orde is. Ik onthaal de lesgever of spreker en de deelnemers. Ik leg de coronamaatregelen uit, leid de spreker in, verzorg het afscheidswoordje. Dat doe ik supergraag.’

Fernand is lid van de preparticipatieraad en van de klankbordgroep vrijwilligers. Twee initiatieven die nog volop in ontwikkeling zijn.

Ik onthaal de lesgever of spreker en de deelnemers. Dat doe ik supergraag.’

‘CM Gezondheidsfonds wil voluit inzetten op lokale gezondheidsinitiatieven om bij te dragen aan een betere gezondheid en meer levenskwaliteit voor iedereen. De klankbordgroep betrekt de vrijwilligers in het ontwikkelen van een waarderend vrijwilligersbeleid en neemt de voorstellen die op tafel liggen onder de loep.’

‘De preparticipatieraad is daar een verlengstuk van. Dit is geen bestuurlijke raad, maar een groep dynamische mensen met verschillende achtergronden die lokaal de vinger aan de pols houden, weten wat er leeft op vlak van gezondheid en welzijn, die signalen detecteren, expertise hebben rond het werken met kansengroepen en zo meer.’

Mentale Gezondheid-beurs

Toen Fernand vorige zomer de Gentse Cultuurmarkt bezocht, kreeg hij een idee.

Fernand is vrijwilliger voor Gezonde Buurt

‘Ik liep op de Kouter, zag al die kraampjes van al die verschillende cultuurorganisaties op één plek verenigd. Toen dacht ik: dit moeten we ook doen. Breng alle actoren op het vlak van geestelijke gezondheid samen op één locatie. Noem het een Mentale Gezondheid-beurs.’

‘Er wordt heel veel gedaan rond geestelijke gezondheid. Zien mensen door de bomen het bos nog wel? Als je al die actoren samenbrengt, wordt het overzichtelijk en is alle informatie op dezelfde plek voorhanden.’

Vrijwilliger zijn geeft extra zin aan het leven.

‘Ik stapte met mijn idee naar de stad Gent. CM hoorde ervan en sprong meteen op de kar. Nu volgt nog het moeilijkste, maar ook het mooiste deel, nl. het idee uitwerken en de beurs op poten zetten in een samenwerkingsverband met alle betrokkenen.’

Fernand koestert het weldadige gevoel dat hij zich sinds zijn oppensioenstelling ten volle kan inzetten voor anderen.

‘Het mooiste geschenk is de dankbaarheid van mensen die je helpt of waarmee je een gesprek aanknoopt. Mensen die het moeilijk hebben een lichtpuntje bieden door te luisteren naar hun verhaal.’

‘Vrijwilliger zijn geeft extra zin aan het leven. Ik doe het voor de anderen, maar ook voor mezelf. Het is een perfecte wisselwerking. Geven is krijgen. Dat is het mooie aan vrijwilligerswerk. Iedereen wint.’

Ontdek ook