Wat drijft jou om CM mee te helpen besturen?

CM houdt van talent

Wouter: ‘Onder andere door mijn verleden bij Kazou draag ik CM een warm hart toe. Mensen staan er centraal. Voor zo’n organisatie zet ik me graag in. Ik wil het opnemen voor anderen en actief mee nadenken over de rol van CM op tal van domeinen: gezondheidspreventie, thuiszorg, de diensten en voordelen ... Ik doe dit voor de anderen, maar ook voor mezelf. Vrijwilliger zijn geeft mij veel voldoening, het maakt van mij een rijker mens.’

Welke talenten leg je in de schaal?

‘Empathie. Mijn analytisch vermogen en probleemoplossend denken. Ik ben ook een motivator en wil samen met gelijkgestemde zielen dingen in beweging zetten.’

Wat zijn jouw verwachtingen?

‘Ik wil dat er geluisterd wordt naar de bestuursvrijwilligers en dat CM actie onderneemt op terreinen waar ze het verschil kan maken. Feedback krijgen over wat wel en niet mogelijk is, lijkt mij essentieel. En waardering natuurlijk, waardering is superbelangrijk.’

CM mee besturen?*

Wil jij je kandidaat stellen als lid van de algemene vergadering? Wil je de komende zes jaar mee het ziekenfonds CM Vlaanderen besturen? Dit moet je weten:

VOORWAARDEN

  • Op het moment van de oproep ben je ten minste 2 jaar aangesloten bij een van de Vlaamse CM-ziekenfondsen (als lid of in de hoedanigheid van persoon ten laste van een lid).
  • Je bent meerderjarig of ontvoogd en van goed zedelijk gedrag.
  • Je bent in orde met de betaling van je ziekenfondsbijdragen of als je persoon ten laste bent, is het lid van wie je persoon ten laste bent in regel met de betaling van de ziekenfondsbijdragen.
  • Je bent geen personeelslid van een van de Vlaamse ziekenfondsen of er ontslagen om een andere reden dan ontslag in kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of om economische redenen.
  • Je ondertekent een engagementsverklaring ten aanzien van CM Vlaanderen.
  • Je kunt slechts kandidaat zijn in de kiesomschrijving waar je stemgerechtigd bent.

PROCEDURE

Stel je kandidaat tegen uiterlijk 30 november 2021 via een aangetekend schrijven aan:

De heer Guido Helsen
Voorzitter ziekenfonds CM Vlaanderen
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel

Vermeld in je brief je naam, adres, geboortedatum, datum van aansluiting bij het ziekenfonds en de kiesomschrijving waar je kandidaat wil zijn. De poststempel geldt als bewijs. Je kunt je brief ook afgeven in het hoofdkantoor van CM Vlaanderen, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel en ontvangt dan een afgiftebewijs.

Zijn er niet meer kandidaten dan mandaten, dan ben je automatisch verkozen en word je automatisch lid van de algemene vergadering. Zijn er wel verkiezingen, dan krijgen alle meerderjarige CM-leden een stembrief. Zij kunnen die van 21 tot 31 maart ingevuld aan ons terugbezorgen. Uiterlijk op 30 juni zal de nieuwe algemene vergadering voor het eerst samenkomen.

*Dit bericht geldt als oproep tot kandidatuurstelling. 

www.cm.be/disclaimer/privacy

Iedereen welkom

In de algemene vergadering beslissen 180 bestuursvrijwilligers mee over CM en haar rol als CM Gezondheidsfonds. Om de stem van al haar leden te vertegenwoordigen, zoekt CM een zo divers mogelijke mix van mensen op vlak van geslacht, leeftijd, achtergrond, opleiding, (beroeps)ervaring en interesse.

Is besturen niet jouw ding en wil je weten wat jouw vrijwilligerstalent wél is? Doe dan de test via onderstaande knop.