Gemakkelijk is het niet als ouder en mantelzorger

'Als je me vandaag vraagt of ik gelukkig ben, zeg ik volmondig ja. Het gaat zelfs richting een 8 op 10. En het zal nog verbeteren als ik binnenkort wat meer mama kan zijn. Maar nee, gemakkelijk is het niet altijd, als ouder en mantelzorger van een 18-jarige dochter met een meervoudige beperking.'

'Zeker de eerste lockdown was erg heftig. De school ging dicht en de dagelijkse verzorging aan huis viel grotendeels weg. Tegelijk moest ik als leerkracht extra vergaderen, vaker leerlingen opvangen en ook online lesgeven.'

De eerste lockdown was erg heftig
Katja Jorissen

'Probeer het allemaal maar te organiseren met een hulpbehoevend kind. Zeker als je de coronaregels nauwgezet wil volgen. Hoewel ik geen risico's wou nemen, moést ik wel de hulp van mijn ouders en schoonouders inroepen.'

Wat meer mama, wat minder secretaresse

'Ik ben leerkracht. Opmerkingen als je hebt twee maanden kunnen uitrusten, je batterijen zullen wel opgeladen zijn, horen erbij. Al sterk ik mezelf dat veel voortvloeit uit onwetendheid. Al 18 jaar zit ik in de luiers. Al 18 jaar sta ik 's nachts op voor mijn kind. Wellicht herkenbaar voor veel jonge ouders met een baby. Al kun je je niet voorstellen wat het is om dat te moeten blijven doen.’

'Soms zou ik wat meer mama en wat minder secretaresse willen zijn. Ik heb dan wel een universitair diploma, ik vind het nog steeds erg moeilijk om mijn weg te vinden in het administratieve kluwen.'

Soms zou ik wat meer mama willen zijn
Katja Jorissen

'Zeker nu Lisa 18 is geworden en dus volwassen is, komt er veel bij kijken. Altijd maar dezelfde vragenlijsten moeten invullen en niet weten waar aan te kloppen, het is slopend.’

'Daarom ben ik op zoek naar hulp voor mijn papierwinkel. Hopelijk kan ik tegen het einde van de zomer iemand in huis halen die het klappen van de zweep in de zorg kent. Een administratieve duizendpoot die me kan bijstaan.'

'Zodat er weer wat meer tijd overblijft om mama te zijn voor Lisa en mijn jongste dochter Linde. Een paar keer met ons drietjes in het zwembad dollen en mijn geluksniveau ligt aan het eind van de zomer ongetwijfeld op 9 (trots).'