Wonen op maat

De dienst Ergobegeleiding en Woonadvies (EBW) van CM zorgt ervoor dat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. D’heere Inge, teamverantwoordelijke voor gezondheid en participatie, vertelt ons hoe.

‘De dienst EBW geeft woonadvies op maat’, legt Inge uit. We bekijken het probleem en zoeken samen met de mantelzorger en de zorgbehoevende naar een structurele oplossing. Hoe kunnen we de woning aanpassen om de levenskwaliteit van de cliënt te verbeteren?’

Het stopt niet bij de aanpassing op zich. ‘Als we bijvoorbeeld een handgreep installeren, kijken we naar de mogelijkheden van de cliënt: is die mentaal en lichamelijk nog in staat om zo’n handgreep te gebruiken?’

Met wat creativiteit wordt een alledaags voorwerp een betaalbaar hulpmiddel.
Inge D'heere

Out of the box denken

‘Mensen weten niet altijd hoe ze bepaalde taken zelfstandig kunnen uitvoeren’, gaat Inge verder. ‘Hier biedt ergobegeleiding een oplossing. De ergotherapeut leert de cliënt nieuwe technieken en hulpmiddelen gebruiken om hun zelfredzaamheid te verhogen.’

Cliënten denken vaak onterecht dat een hulpmiddel duur is. ‘Met enige creativiteit van onze ergotherapeuten kan een alledaags voorwerp een betaalbaar hulpmiddel worden. Een deurmat die lijkt op een gat in de grond, kan bijvoorbeeld al verhinderen dat een persoon met dementie wegloopt.’

Inge D'heere

Voor jong en oud

Maar de dienst EBW is er niet uitsluitend voor ouderen. Inge legt uit dat alle CM-leden die permanent of tijdelijk zorgbehoevend zijn en geen terugbetaling krijgen van het VAPH, kosteloos beroep op hen kunnen doen. ‘De laatste tijd krijgen we bijvoorbeeld veel vragen van mensen die revalideren na COVID-19.’

Kleine en grote zorgnoden

De dienst EBW werkt op maat van de cliënt: ‘we komen op huisbezoek voor een specifieke vraag, maar tijdens zo’n gesprek horen we meestal dat mensen opbotsen tegen meerdere problemen. We gaan dus aan de slag met alle zorgnoden. Achteraf volgen we de cliënten goed op. Het is ons doel om mensen een betere kwaliteit van leven te bezorgen’, besluit Inge.