Mensen met een chronische ziekte worden nog te vaak gelabeld met een negatief etiket. Samana ontving veel signalen van mensen die verontwaardigd waren door de negatieve beeldvorming naar aanleiding van de communicatie van het begrotingsakkoord. Een van hen was Nathalie Fobe.

Toon

‘De re-integratie van mensen met een langdurige ziekte moet inderdaad op tafel worden gelegd, zowel door de druk op de sociale zekerheid als vanwege het menselijk leed. Dat we niet alleen naar de werknemer kijken maar uitgaan van een gedeelde verantwoordelijkheid, is ook positief.

De toon die daarentegen gezet werd, heeft me sterk geraakt. Het is alsof alle mensen die langdurig ziek zijn  een sanctie nodig hebben om terug aan het werk te gaan. Veel mensen die langdurig ziek zijn, willen net niets liever dan te werken maar kunnen dat niet of krijgen de kans niet volgens hun mogelijkheden. En dat is een heel ander verhaal. Het is erg jammer dat daar amper aandacht voor is en dat de nadruk gelegd wordt op het niet willen, eerder dan het niet kunnen.’

Veel mensen die langdurig ziek zijn, willen niets liever dan te werken maar kunnen dat niet of krijgen de kans niet volgens hun mogelijkheden.
Nathalie Fobe

Genuanceerd

Het bewijs dat het anders kan, is er. In september verscheen er in de Artsenkrant een opiniestuk waarin men het had over een beperkte groep mensen die extra motivering nodig heeft. Nathalie: ‘Dat schept een veel objectiever en genuanceerder verhaal. Op die manier voelt niet iedere persoon die chronisch of langdurig ziek is, zich aangesproken.’

Begrip

‘Woorden kunnen maken en kraken. Onze samenleving praat mensen die langdurig ziek zijn voortdurend schuld en schaamte aan. Mijn droom? Meer begrip in onze samenleving voor mensen die chronisch en langdurig ziek zijn. Zij hebben door hun ziek zijn al een zware rugzak om te dragen. De oordelen en het onbegrip die voortkomen uit die stigmatisering maken de weg nog zoveel zwaarder.

De stigmatisering en de diepgewortelde vooroordelen belemmeren bovendien de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Vandaar het belang om werk te maken van een juiste en genuanceerde beeldvorming. Voor de re-integratie, maar bovenal voor alle mensen die langdurig ziek zijn. Want daar gaat het om, om mensen. Blijf hen als mens zien, meer dan hun langdurig ziek zijn.

Doe je mee?

Samana wil werk maken van een juiste en positieve beeldvorming van mensen met een  chronische ziekte. Daarvoor hebben wij jou nodig. Doe dus zeker mee en deel jouw ervaringen! Zo krijgen wij een beter beeld waar volgens jullie werk aan de winkel is. 

Ontdek ook