Wat is je beperking? 

Yordi: ‘Ik werd geboren met een fysieke beperking. Daardoor zit ik in een rolstoel en heb ik hulp nodig bij dagelijkse handelingen zoals eten, drinken en naar het toilet gaan. Ook om een stapje in de wereld te zetten, ben ik afhankelijk van anderen. Telkens ik iets wil gaan doen, zoals wandelen of naar de film gaan, heb ik hulp nodig.  

Met mijn beperking zelf kan ik goed leven maar altijd aangewezen zijn op de hulp van anderen, dat vind ik moeilijk. Alleen met hulp kan ik mijn vrijheid voelen.’ 

Voel je je anders dan je leeftijdsgenoten? 

‘Heel wat vrienden zetten nu stilaan andere stappen dan ik, stappen die voor mij misschien nooit mogelijk zullen zijn. Ze werken, gaan samenwonen, beginnen aan kinderen … Voorheen trok ik vaker met vrienden op, dat was voor mij een belangrijke uitlaatklep. Maar ik merk dat het minder vanzelfsprekend wordt om af te spreken. We hebben steeds duidelijker een verschillend toekomstperspectief.’ 

Hoe gaat het momenteel met jou? 

‘Ik kocht een eigen woning en daar ben ik blij mee. Alles is aangepast, met domotica kan ik binnen grotendeels mijn plan trekken en met mijn rolstoel kan ik overal bij. Dat zou ik allemaal graag aan anderen willen laten zien, maar dat lukt momenteel niet door de coronamaatregelen. Heel jammer vind ik dat. Ik heb wel veel contact met anderen via sociale media maar dat is niet hetzelfde.’ 

Zullen je ouders je missen als je alleen woont? En jij hen? 

‘Ik denk dat het mijn ouders rust zal geven als ze merken dat het vlot loopt en dat ze de zorg voor hun zoon kunnen afbouwen. Ze kunnen tonen dat ik goed ben terechtgekomen, zou me veel deugd doen. Natuurlijk zal ik ze zelf ook missen, maar deze stap naar zelfstandigheid is enorm belangrijk voor mij.’ 

Wat zijn je toekomstplannen? 

‘Zelfstandig gaan wonen - met begeleiding - is momenteel mijn grootste doel. Maar het heeft wel wat voeten in de aarde om daar begeleiding voor te regelen. En de huidige coronacontext helpt daar niet echt bij. Hoewel ik het soms knap lastig vind, beschouw ik iedere kleine stap in de goede richting als een overwinning. Ook hoop ik anderen in gelijkaardige situaties te ontmoeten, zodat we onze ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar raad kunnen geven. 

Ik ben heel nieuwsgierig of het haalbaar is om alleen te gaan wonen. Als het lukt, dan hoop ik dat ik een inspiratiebron kan zijn voor anderen.’  

Beperking & zelfstandig wonen

Dienst Maatschappelijk Werk
De dienst Maatschappelijk Werk van CM zoekt samen met jou naar passende oplossingen voor problemen rond ziekte, handicap of ouderdom.
> Zie website 

Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH)
Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH.
> Zie website 

Persoonsvolgende Financiering (PVF)
De Vlaamse overheid wil dat elke persoon met een erkende handicap én een vastgestelde ondersteuningsnood over een budget kan beschikken, de zogenaamde Persoonsvolgende Financiering (PVF).
> Zie website 

Begeleid zelfstandig wonen
Is de stap als jongvolwassene om alleen te gaan wonen groot? Dan kun je een intensief programma krijgen van begeleiding en training.
> Zie website