Gezondere buurt

In het project Zorgzaam Leuven zijn er 8 buurtteams, Kessel-Lo is hier een van. De buurt focust zich op kwetsbare mensen met chronische aandoeningen. ‘Ook gezonde levensstijl, rookstop en risico op Chronisch Obstructieve Longziekte zijn onderwerpen waar we meer aandacht op vestigen’, vertelt Christel.

Laagdrempelig informeren

Samen met heel wat partners, waaronder netwerkcoördinator Ines Spiessens van CM, zet Kessel-Lo een heuse samenwerking op poten. ‘Dit zijn specialisten die lokaal aanwezig zijn waardoor hulp vragen laagdrempelig wordt.

Aan de hand van enkele acties stellen we ons team voor aan de mensen en stappen we zelf naar hen toe met informatie. We proberen chronische ziektes toegankelijk en eenvoudig uit te leggen.’

Samenwerken binnen de buurt om de lokale gezondheid te bevorderen, dat zijn Zorgzame Buurten. Die ondersteunen we graag.
Ines Spiessens

Zorg in eigen handen

‘We leren mensen hoe ze hun zorgen zelf in handen kunnen nemen of hoe ze hun ziekte onder controle kunnen houden. Dit kan uiteindelijk leiden tot minder ziekenhuisopnames.’ Door de patiënt centraal te stellen weten de zorgverleners welke noden er zijn.

‘We gaan in de apotheek bijvoorbeeld in gesprek met de mensen over rookstop en dan gaat er al snel een belletje rinkelen. De meeste patiënten komen dan na een aantal weken terug om een puffer te kopen. Dan leren we de patiënt de puffer te gebruiken en houden we de huisarts op de hoogte.’

Lokaal is de toekomst

Door middel van begeleidingsgesprekken maakt het buurtteam de zorgmogelijkheden meer kenbaar. Het zorglandschap wordt veel te ingewikkeld en dit zal enkel nog toenemen.

‘Voornamelijk voor kwetsbare mensen is de zorg te complex. Zij gaan niet zelf op zoek naar de juiste hulp. Ik denk dus dat een lokale werking de toekomst is van ons zorgmodel. Mensen hebben immers meer vertrouwen in zorgverleners uit hun eigen buurt’, besluit Christel.

Wil je meer informatie over Zorgzaam Leuven of wil je zelf je steentje bijdragen?