Liselotte Van Ooteghem: ‘We hadden er nog niet bij stilgestaan dat er tussen onze leerlingen zoveel mantelzorgers konden zitten. Zowel in VIVES HBO5 Verpleegkunde als in de VIVATO-school leiden we jongeren op tot zorgprofessionals.'

'De zorgomgeving van de patiënten, waaronder mantelzorgers, komt aan bod in onze lessen. Maar we hadden er niet aan gedacht dat er jonge mantelzorgers in onze klassen zitten.’

Elke klas een mantelzorger

‘Uit een bevraging van Samana in onze scholen blijkt dat 15 procent van onze leerlingen mantelzorger is. Dat is in elke klas minstens 1 persoon. Een hoger aantal dan we hadden verwacht.'

'Leerlingen kunnen natuurlijk terecht bij onze leerlingenbegeleiders of klasmentoren, maar het is niet altijd gemakkelijk om over zulke zaken te praten. Meer dan de helft van de jongeren geeft aan dat niemand op school van hun zorgsituatie weet.’

‘Jonge mantelzorgers willen vooral begrip en duidelijkheid over de regels en aanspreekpunten. Als ze hun verhaal kwijt willen, moeten ze weten bij wie dat kan.'

'Bovendien moet de term mantelzorger bekender gemaakt worden, bij leerkrachten en leerlingen.’

Jonge Mantelzorgpas

‘Samana organiseerde op onze school een kick-offdag van het project Samen naar een mantelzorgvriendelijke school. Met dat project ondersteunt Samana scholen om van hun school een plek te maken waar jonge mantelzorgers zich begrepen en ondersteund voelen.’

Als een mantelzorger een telefoontje krijgt tijdens de stage en plots weg moet, kan dat dan?
Liselotte Van Ooteghem

‘Na die kick-offdag hebben verschillende klassen acties op poten gezet. Leerlingen hebben een infobrochure en lessenreeks over mantelzorgers ontwikkeld en hebben in andere scholen van de scholengemeenschap infosessies gegeven.'

'Binnenkort komen er ook een verwennamiddag en een praatcafé voor jonge mantelzorgers.’

‘De jongeren hebben ons ook aanbevelingen gedaan. Een origineel voorstel is bijvoorbeeld de Jonge Mantelzorgpas die leerlingen kunnen laten zien als ze te laat zijn in de les.'

'Daarnaast vragen ze ook meer flexibiliteit wat betreft schoolwerk en stages. Als een mantelzorger een telefoontje krijgt tijdens de stage en plots weg moet, kan dat dan? Het schoolbestuur gaat nu aan de slag met deze vragen en voorstellen om ook van onze school een mantelzorgvriendelijke omgeving te maken.’    

Maak ook jouw school mantelzorgvriendelijk

Wil jij van je school ook een mantelzorgvriendelijke omgeving maken? Dat kan op verschillende manieren:

  • Het boek Jonge Mantelzorgers op school van Samana presenteert de cijfers van een uitgebreid onderzoek omtrent jonge mantelzorgers en toont scholen hoe zij aan een mantelzorgvriendelijk klimaat kunnen werken.
  • Met het project Samen naar een mantelzorgvriendelijke school bouwt Samana concreet samen met de scholen aan een ondersteunende schoolomgeving voor jonge mantelzorgers. Deelname aan het project duurt één schooljaar. 
  • Het Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers verenigt, ondersteunt en versterkt de scholen die succesvol het project Samen naar een mantelzorgvriendelijke school hebben doorlopen.