01

Verandering in gedrag

Mensen die psychische problemen hebben, vertonen vaak veranderingen in hun gedrag: concentratieproblemen, alcohol- of druggebruik, roekeloos gedrag, gejaagdheid, onrust, opvliegendheid, overmatige bezorgdheid, eetproblemen …

Wees zeker alert als dit gedrag nieuw is, duidelijk toeneemt of samenhangt met een verlies, pijnlijke gebeurtenis of andere grote veranderingen.

Vaak gaan deze gedragsveranderingen gepaard met slaapproblemen, wat de situatie nog kan verergeren. Wees alert voor iemand die aangeeft dat de nachten moeilijk zijn of dat hij of zij zich steeds meer uitgeput voelt.

02

Verandering in emoties

Gaat het niet goed met iemand? Dan merk je dat meestal aan zijn of haar emoties. Vaker geïrriteerd of boos zijn, veel minder fut hebben, sneller huilen … Ook snelle schommelingen in de stemming kunnen een teken zijn.

Bij mensen die psychisch in de knoop zitten, overheerst vaak hopeloosheid. Ze hebben het gevoel dat de situatie uitzichtloos is en nooit meer beter wordt.

03

Zich terugtrekken

Mensen die psychische klachten hebben isoleren zich vaak meer van de buitenwereld. Ze trekken zich terug, spreken minder af met vrienden en familie, zijn stiller, meer in zichzelf gekeerd en komen minder buiten.

04

Zeggen dat het niet goed gaat

Ook uit wat mensen zeggen, kun je afleiden dat ze het moeilijk hebben. Sommigen geven vrij duidelijk aan dat het niet goed gaat: ‘Ik zie het niet meer zitten’ of ‘Ik ben op, ik kan niet meer’.

Soms ontwijken mensen vragen over hun welbevinden of antwoorden ze er vaag op: ‘Het gaat wel’ of ‘Ik wil je niet lastigvallen met mijn problemen’. Ook dit kan erop wijzen dat het niet goed gaat met die persoon. Neem zulke uitingen altijd ernstig.