Waar komt dit nieuws vandaan?

Sommige mensen beweren dat je laten inenten uit solidariteit geen zin heeft. Je kunt immers nog besmet worden en het virus doorgeven, zonder zelf ziek te worden. De vaccinatie zou de overdracht van het virus niet kunnen tegenhouden.

Doordat je minder hoest en niest, verspreid je het virus minder
Gezondheid en Wetenschap

Door je te laten vaccineren zou je dus enkel jezelf beschermen en niet de anderen. Maar intussen sijpelen bemoedigende gegevens binnen die erop wijzen dat je het virus na vaccinatie veel minder zou overdragen. 

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Bij de start van de vaccinatiecampagne wisten we niet of en in welke mate de beschikbare vaccins ervoor zouden zorgen dat we niet meer besmet raken of het virus niet meer verspreiden. Naarmate wetenschappers meer kennis vergaren over het virus, wordt duidelijk dat gevaccineerde mensen die toch nog besmet worden met het coronavirus, wel degelijk minder besmettelijk zijn voor anderen.

De overdracht van het virus vermindert. Er is onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs dat de vaccins een zeer sterke bescherming bieden tegen de symptomen van Covid-19. Na vaccinatie word je dus niet meer ziek. Daardoor zal je minder hoesten en niezen, waardoor je het virus minder verspreidt. Op die manier beperk je het risico voor anderen.

Er zijn aanzienlijk minder positieve coronatests in de gevaccineerde groep
Gezondheid en Wetenschap

Uit dierproeven voor het Moderna-vaccin blijkt dat de periode waarin gevaccineerde apen besmettelijk zijn beduidend korter is dan bij niet-gevaccineerde dieren. Al na twee dagen kan het virus zich niet meer vermenigvuldigen in de longen van de gevaccineerde apen. Hoewel er in die eerste twee dagen wel nog virussen aanwezig zijn, gaat het om veel kleinere aantallen dan bij niet-gevaccineerde apen. Daardoor zijn ze veel minder besmettelijk.

Een studie van AstraZeneca toont aan dat er maar liefst 67% minder positieve coronatests waren in de weken na toediening van één dosis van het vaccin. Deze resultaten suggereren dat het vaccin ook effectief beschermt tegen besmetting.

Een studie uit Israël, waar reeds een belangrijk deel van de bevolking gevaccineerd is met het Pfizervaccin, toont aan dat er ook aanzienlijk minder positieve coronatests zijn in de gevaccineerde groep. Bij personen die kort na vaccinatie toch nog besmet raken, worden bovendien veel minder coronavirussen teruggevonden. Daardoor zijn ze minder besmettelijk voor anderen.

Kun je het coronavirus nog doorgeven na vaccinatie?

JA, MAAR ...

Personen die gevaccineerd zijn tegen Covid-19 en die toch nog besmet worden met het coronavirus, worden zelf niet ziek én zijn ook minder besmettelijk voor anderen in vergelijking met niet-gevaccineerde personen. Opvolgstudies tonen aan dat het aantal positieve coronatests na vaccinatie drastisch is verminderd bij gevaccineerde personen. Met vaccinatie bescherm je dus wel degelijk niet alleen jezelf, maar ook je omgeving. 

Bron: Gezondheid en Wetenschap

Ontdek ook