Jonge mantelzorgers zijn jongeren die thuis een extra handje toesteken omdat er iemand binnen het gezin ziek is, verslaafd is of een beperking heeft. Omdat ze die zorgtaken moeten combineren met studeren, komen ze soms te laat op school, hebben ze onvoldoende tijd voor huiswerk of kunnen ze niet deelnemen aan naschoolse activiteiten.

Ondersteuning

Pam: ‘Als jongere de taak van mantelzorger opnemen, heeft niet alleen een grote invloed op de schoolprestaties maar ook op het mentaal welzijn en sociaal leven. Met het project Samen naar een mantelzorgvriendelijke school bouwt Samana samen met secundaire scholen aan een ondersteunende schoolomgeving waar jonge mantelzorgers zich veilig en begrepen voelen. Begrip en een luisterend oor, dat is voor de jonge mantelzorger heel belangrijk.’

Bewustwording

‘Om het aantal jonge mantelzorgers op school in kaart te brengen, doen we eerst een anonieme bevraging bij leerlingen en leerkrachten. Steeds meer scholen zijn zich ervan bewust dat ze iets met het thema moeten doen maar staan er vaak toch van versteld wanneer ze de cijfers zwart op wit zien. Als schoolcoach help ik hen om concreet aan de slag te gaan en ben ik het aanspreekpunt voor al hun vragen.’

‘Vervolgens organiseren we een actiedag waarop leerkrachten en leerlingen samen brainstormen over wat ze kunnen ondernemen om die jonge mantelzorgers te helpen. Na die brainstormsessie kiezen we enkele acties om uit te rollen op school. Op het einde van het schooljaar is er een toonmoment en krijgen ze het label van mantelzorgvriendelijke school.’

'Begrip en een luisterend oor, dat is voor de jonge mantelzorger heel belangrijk.'

Engagement

‘De betrokkenheid van de leerlingen in dit traject is een echte meerwaarde. Ze zijn creatief en weten perfect wat jongeren van hun leeftijd nodig hebben.’ 

‘De acties zijn heel uiteenlopend: een jongerennamiddag met thema mantelzorg, een potlood met verwijzing naar een zelfgemaakte website waar jonge mantelzorgers nuttige info kunnen vinden zoals eenvoudige recepten, een klaslokaal ombouwen tot stille ruimte om ’s middags huiswerk te maken …’

Toekomst

‘Jongeren liggen me nauw aan het hart. Ze zijn onze toekomst. Het is dan ook heel belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen, geeft me veel voldoening. Ik kan deze job alleen maar warm aanbevelen.’

Vacature schoolcoach

Samana is op zoek naar freelance schoolcoaches. Wil jij mee je schouders zetten onder dit project?