A

Angstig

De geluksdriehoek verzamelt oefeningen, een test, filmpjes en verhalen van lotgenoten.

NokNok geeft info en tips voor jongeren.

D

Depressief

Depressiehulp biedt professionele hulpverlening wanneer je last hebt van depressieve klachten.

NokNok biedt jongeren info en tips.

E

Eenzaam 

De geluksdriehoek bundelt verhalen van lotgenoten, oefeningen, een test en documentaire.

Samana organiseert huisbezoeken en ontmoetingen voor mensen met een chronische ziekte of fysieke beperking en hun mantelzorger: 02 246 47 71 of info@samana.be

Eetproblemen 

Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa is een informatie- en ontmoetingsplaats: 016 89 89 89 of info@anbn.be

Eetexpert is het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen: 016 84 56 99.

Examenstress 

Teleblok is tijdens de examenperiodes een aanspreekpunt voor studenten en mensen in hun omgeving via een gratis en anonieme chat. 

G

Twijfels over je gender en geaardheid

Lumi staat voor je klaar als je worstelt met je gender of seksuele voorkeur: 0800 99 533 of vragen@lumi.be.

Merhaba ondersteunt en luistert naar mensen met een migratieachtergrond: info@merhaba.be of 0487 55 69 38.

Transgender Infopunt is er voor vragen over het transgenderthema: 0800 96 316 of contact@transgenderinfo.be.

M

Mishandeling

1712 is de gratis hulplijn voor vragen over (psychisch) geweld, misbruik en kindermishandeling: bel 1712. Deze hulplijn is er voor slachtoffers, naasten, getuigen en daders.

Stop geweld staat voor je klaar bij seksueel geweld via een anonieme chat.

Nu praat ik erover is er voor seksueel misbruik of mishandeling bij minderjarigen.

Child Focus staat je bij in geval van verdwijning of seksuele uitbuiting en seksueel misbruik: 116 000 (gratis).

therapie

CM-voordeel Psychotherapie

CM betaalt tot 24 sessies bij de psychotherapeut terug. Jongeren krijgen per sessie 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Volwassenen krijgen maximaal 10 euro per sessie terugbetaald (tot 50 procent van het betaalde honorarium).

O

Oververmoeid 

De geluksdriehoek legt uit wat een burn-out is. Daarnaast zijn er oefeningen en verhalen van lotgenoten.

Piekeren

De geluksdriehoek stelt verschillende oefeningen, een app, test en verhalen van lotgenoten voor.

Psychose 

Psychosenet is het platform over psychosegevoeligheid, stemming en herstel. Stel anoniem je vraag aan de experts. 

S

Stress

De geluksdriehoek legt uit hoe je omgaat met stress, wat het doet met je lichaam en waar je hulp vindt.

V

Verlies

Rouwkost bundelt tal van hulporganisaties in Vlaanderen.  

De geluksdriehoek brengt wetenschappelijke informatie, een podcast, oefeningen en verhalen over verlies samen. Ze verwijzen je ook naar Missing You.

Verslaafd 

De DrugLijn beantwoordt je vragen over drank, drugs, gamen en gokken: 078 15 10 20.

Z

Zelfmoordgedachten

De Zelfmoordlijn1813 is er voor wie aan zelfdoding denkt, zich zorgen maakt om iemand anders of nabestaande is: 1813 (gratis) of mail@zelfmoordlijn.be.

Zelfverwonding

Verwonderd, de Vlaamse vereniging ter preventie van zelfverwonding, biedt je heel wat informatie en een luisterend oor. 

NokNok geeft informatie op maat van jongeren, bijvoorbeeld een handleiding om hulp te vragen.

Zorgen 

4 voor 12 van Te Gek!? zegt wat je kunt doen als je bezorgd bent om iemand die het moeilijk heeft.

Similes luistert naar jou als je zorgt voor iemand met een psychische kwetsbaarheid: 016 244 200 .

De Mantelzorgtelefoon van Samana is er voor alle mantelzorgers: 078 15 50 20.

Zo jong biedt info en een luisterend oor aan wie jonger is dan 24 jaar en opgroeit in een gezin met psychische problemen.

Voor A tot Z

Met ál je zorgen kun je aankloppen bij je huisarts, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Tele-Onthaal. Kinderen en jongeren vinden een antwoord op al hun vragen bij Awel, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Jongerenaanbod van het CAW en TEJO.