Maar is er soms beter een grens aan onze nieuwsgierigheid? Bij DNA-onderzoek is dat bijvoorbeeld een terechte vraag. Leef vroeg het aan een geneticus, een ethicus en aan Eva die een DNA-test deed. 
Lieve Blancquaert geeft dan weer toe slimmer geworden te zijn door haar nieuwsgierigheid. En we kunnen onze eigen curiositeit bijna niet bedwingen om het geheim van goochelaar Ward te leren kennen.