Lisa bloost. Arne stottert. Laurien, Laura en Pieterjan lezen voor uit hun tienerdagboek. Kelly heeft een stoma. Serge was slachtoffer van partnergeweld. Zij getuigen openhartig in deze nieuwe Leef.