3x CM tot je dienst

Meer info & alle voorwaarden op www.cm.be/cm-voordelen

Naar het ziekenhuis in het buitenland

Als je op vakantie in het buitenland onverwacht in het ziekenhuis belandt, geeft CM financiële ondersteuning. Neem binnen de 48 uur na opname contact op met de alarmcentrale Mutas. De CM-reisbijstand geldt voor de landen van West- en Centraal-Europa en het Middellandse Zeegebied. Jongeren met kinderbijslag kunnen er wereldwijd gebruik van maken.

Ledenvoordeel

Vanaf 200 euro worden vrijwel alle dringende medische kosten terugbetaald indien je vakantiebestemming is gedekt door de CM-reisbijstand. Per dossier en per rechthebbende geldt een franchise van 60 euro, of 25 euro voor CM-leden met recht op de verhoogde tegemoetkoming.


De betaling van het ziekenhuis wordt geregeld via Mutas en het ziekenfonds.

Op krachten in zorgverblijf

Als je na een opname in het ziekenhuis nog niet in staat bent om naar huis te gaan, kun je verder op krachten komen in een herstelverblijf. Je kunt terecht in de CM-zorgverblijven Ter Duinen, Domaine de Nivezé en Hooidonk. Ze helpen je er met revalidatie, zelfredzaamheid, zelfzorg en ondersteuning van de mantelzorg.

Ledenvoordeel

Je hebt recht op een tegemoetkoming van CM voor een herstelverblijf van minimaal veertien dagen en maximaal zestig dagen per pathologische situatie en per kalenderjaar. Dan kan uitgebreid worden tot maximaal negentig dagen bij een orthopedisch steunverbod of chemobehandeling. De tegemoetkoming voor de herstellende persoon bedraagt 34,86 euro per verblijfdag (64,86 euro voor mensen met de verhoogde tegemoetkoming).

Groepsbegeleiding bij obesitas of eetstoornis

Een eetstoornis overwinnen vraagt veel discipline. Wie af te rekenen krijgt met obesitas moet zijn levensstijl aanpassen. CM geeft een financieel duwtje in de rug bij groepsbegeleiding in een centrum of een algemeen universitair ziekenhuis. Een voedingsdeskundige, een psycholoog of arts en een bewegingsdeskundige zorgen voor een multidisciplinaire aanpak.

Ledenvoordeel

CM betaalt eenmalig de helft van de kostprijs terug met een maximum van 250 euro. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming krijgt 75 procent van de kostprijs terug met een maximum van 300 euro. Een deel van de tegemoetkoming krijg je bij de start van de begeleiding, de rest bij het slot. Je hoeft er zelf niets voor te doen.